Супровід суб’єктів господарювання в частині забезпечення пожежної та техногенної безпеки

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Безпека людей у будівлях, спорудах забезпечується шляхом дотриманням вимог нормативно-правових актів в галузі пожежної безпеки.

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

Супровід включає в себе:

  • Обстеження об’єктів на відповідність чинним нормативно-правовим актам в частині забезпечення пожежної безпеки.
  • Участь на етапі проектування, в частині забезпечення пожежної безпеки.
  • Надання консультації під час проведення протипожежних видів робіт сторонніми організаціями.
  • Супровід суб’єкта господарювання під час проведення перевірок Державними органами, опрацювання актів та приписів, які складено за результатами перевірок.
  • Проведення семінарів з питань Пожежна безпека.