Розрахунок часу евакуації людей у разі пожежі

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж, одним із основних факторів забезпечення безпеки людей є своєчасна евакуація людей.

Забезпечення безпечного руху людей в умовах вимушеної евакуації здійснюється шляхом застосування проектних рішень, передбачених будівельними нормами, в частинах кількості та розмірів евакуаційних виходів з будівлі і приміщень, їхніх конструктивних і планувальних рішень, умов освітленості, забезпечення не задимленості, протяжності шляхів евакуації, їх облицювання та оздоблення. Зазначені проектні рішення приймаються залежно від часу евакуації людей, а розрахунок часу евакуації людей у разі пожежі виконується відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 «Пожежна безпека. Загальні вимоги».

Розрахунок включає в себе:

Визначення розрахункового часу евакуації людей у разі пожежі.

Визначення часу настання небезпечних чинників пожежі.

«Створення моделі об’єкту»

«Визначення часу настання небезпечних чинників пожежі»

«Визначення розрахункового часу евакуації людей у разі пожежі»